Home / Ekonomi / Lägre inflation i juni

Lägre inflation i juni

EkonomiTT

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 1,7 procent, jämfört med 2,1 procent i maj. Månadsförändringen var minus 0,1 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i juni till 1,8 procent, jämfört med 2,2 procent månaden före. Månadsförändringen var minus 0,1 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

About Sten

Check Also

Småföretag ska kunna skaffa egna 5G-nät

EkonomiTT Delar av det kommande 5G-nätet viks åt mindre företag på landsbygden, rapporterar P4 Kalmar. …