Home / Ekonomi / Arbete / Väntetiderna på akuten fortsätter öka
Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet, enligt Socialstyrelsen.

Väntetiderna på akuten fortsätter öka

SjukvårdTT

Väntetiderna vid landets akutmottagningar fortsätter att öka över hela landet – och inget landsting klarar den lagstadgade vårdgarantin. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Väntetiden på akuten ökade med sju minuter jämfört med förra mätningen som skedde 2015–2016. Nu vistas hälften av patienterna tre timmar och 30 minuter eller mer på akutmottagningen. Värst är det på akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm, där medianvistelsetiden är fyra timmar och 45 min.

Vi är Sveriges största akutmottagning och behöver hantera över 300 patienter per dygn, säger Urban Säfwenberg, verksamhetsområdeschef för akutsjukvården på sjukhuset.

Akutmottagningen är byggd för att kunna ta emot 60 000 patienter per år, men tar i realiteten emot över 100 000. Det gör mottagningen överfull och patienter läggs på olämpliga platser, som i korridorer. Patienter blir också kvar onödigt länge, eftersom platsbrist på sjukhusets andra avdelningar gör att de som behöver läggas inte kan slussas vidare.

Det finns också en tillfällig resursrist. Den är inte i form av pengar, utan av vårdpersonal som inte finns att få tag på.

En ny akutmottagning är planerad att stå invigningsklar hösten 2020.

”Absolut inte nöjd”

Inget landsting lyckas heller uppfylla vårdgarantins tidsgränser till 100 procent. Bara tre av fyra får sin operation inom maxtiden 90 dagar, 84 procent får kontakt med primärvården första dagen och 91 procent får träffa en läkare inom sju dagar.

Jag tycker att det är helt orimligt att man ska behöva vänta så här länge på vård. Jag är absolut inte nöjd med den situation som Socialstyrelsen beskriver, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen har under mandatperioden höjt de generella bidragen till landstingen med nästan sex miljarder, och tillför i år ytterligare 5,5 miljarder, bland annat för att stärka upp på personalsidan.

Nu måste landstingen börja leverera på de här satsningarna vi gör, säger Annika Strandhäll.

Tre dagar

Enligt den nya vårdgarantin, som regeringen föreslog i december förra året, ska man ha rätt att få en medicinsk bedömning inom tre dagar.

TT: Men i dag får alla inte ens träffa läkare inom sju dagar, hur ska det klaras av på tre dagar?

Det kan låta som att vi bara gör om själva tidsintervallet. Men det handlar också om att du ska få träffa den profession som du behöver. Genom att vi utnyttjar bredden bland professionen inom primärvården så kommer vi också att klara det på ett bättre sätt, säger Annika Strandhäll.

About Sten

Check Also

Kraftigt jordskred i Alta i Norge

NorgeTT-NTB Ett kraftigt jordskred har ägt rum vid Kråkeneset i Alta i Norge, skriver polisen …