Home / Nyheter / Inrikes / Muslimer vädjar om hjälp mot skadegörelse och hot

Muslimer vädjar om hjälp mot skadegörelse och hot

Sex av tio moskéer har utsatts för skadegörelse visar en undersökning som genomförts av sex muslimska samfund i Sverige.

Totalt har 110 av 147 islamiska föreningar svarat på enkäten. I den så anger 44 procent att de har tagit emot hot och 66 procent anger att de har utsatts för skadegörelse som klotter, skadade dörrar och mordbrand.

19 procent av samfunden angav att de upplevde hot om våld och och 7 procent angav att de upplevt mordhot. Lika många svarade att de tagit emot hot om brand.

Mustafa Setkic, ordförande för Bosniska Islamiska samfundet anser att utvecklingen går åt fel håll och att det idag är tufft att vara muslim i Sverige. Nu vill de att regeringen börjar samarbeta mera för att hitta en lösning.

– Vi vill uppmärksamma situationen och hitta en samtalspartner som vi kan prata om de behov som finns för att föra utveckling åt rätt håll. Det kan behövas tillföras medel för att ha möjlighet att anordna kurser för att förbättra situationen, säger Mustafa Setkic till AL-TID.se.

Hur upplever ni att myndigheter som polisen har hanterat hoten mot era moskéer?

– Polisen har agerat professionellt och gjort utredningar men många gånger ger dessa utredningar inte resultat så fort som man önskar sig. Ofta blir de utan resultat. Vi vill gärna samarbeta med polis och brandkår i utbildningssyfte så att det blir fler som anmäler samtidigt som vi kan rusta upp så att vi kan vara förberedda på händelser som församlingen kan råka ut för. Det önskar vi oss.

Förutom att visa det omfattande hoten samfunden utsätts för visade enkäten också att 63 procent av föreningarna upplevde trängsel i sina moskéer och 53 procent upplevde sanitetsproblem i sina lokaler.

Undersökningen gjordes med stöd av nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Gonzalo Peña Rojas

About Sten

Check Also

Malmöbor misstänkta för spanska sprängdåd

BrottTT Två män från Malmö är misstänkta för inblandning i sprängattentat i Spanien den 10 …