Jägare ska i princip inte omfattas av förslaget till genomförande av EU:s vapendirektiv i svensk lag, menar regeringen. Arkivbild.

Nya vapenregler kan fällas i riksdagen

PolitikTT

Regeringen kan få svårt att få stöd för sitt förslag för hur EU:s uppdaterade vapendirektiv ska bakas in i svensk lag, trots flera ändringar.

Jag ser inte hur regeringen ska kunna få igenom det här i riksdagen, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Under flera år, både före och efter det att det reviderade direktivet antogs av EU-parlamentet och medlemsländerna 2017, har direktivet och genomförandet i svensk lag debatterats hett. EU har kritiserats att gå för långt, jägare och skytteorganisationer har anklagat regeringen för att vilja övertolka och gå längre än vad EU kräver.

Missnöje med långa handläggningstider hos polisen för vapenlicenser har bidragit till kritiken samtidigt som polisen stödjer regeringens förslag, i stort.

Försökte möta

Regeringens lagrådsremiss från februari i år fick hård kritik. För att försöka möta den lovade inrikesminister Mikael Damberg (S) att vissa löstagbara magasin för uppemot 20 patroner skulle slippa krav på tillstånd.

Vår bedömning är att jägare i Sverige därmed över huvud taget inte berörs av förändringarna, sade inrikesminister Mikael Damberg (S) i somras.

Men kritiken kvarstår på många håll.

Jag tycker att regeringen borde ta ett omtag, säger Johan Hedin (C) som bedömer att bara regeringspartierna och Vänsterpartiet står bakom regeringens förslag.

Av remissvaren på juliförslaget om ”Reglering av vapenmagasin” framgår att exempelvis Jägarnas riksförbund stödjer ändringen som innebär att magasin med ett mindre antal patroner undantas, men säger nej till ett annat delförslag om magasin. Svenska jägareförbundet framhåller att magasinsändringen bara är en liten del i hela förslaget och att man inte får missa helheten, som är missriktad, dålig och krånglig.

Problem för tävling

Samlingsorganet Svenskt forum för jakt, skytte och vapenfrågor säger nej till hela regeringens förslag (även de tidigare delarna). Det gör även Svenska dynamiska sportskytteförbundet.

”Förslagen skulle, om de blir verklighet innebära stora problem för idrottsligt skytte. För vår verksamhet kommer det att få konsekvensen att internationellt tävlande i praktiken omöjliggörs”, skriver förbundet.

Kritikerna hävdar ofta att de nya reglerna, som de tolkas av regeringen, bara går ut över skötsamma jägare och skyttar som redan lever med en strikt vapenlag. Det byråkratiska krånglet ökar, licenser ska vara tidsbegränsade och vissa halvautomatiska vapen klassas som krigsmateriel, bland annat. Kriminella bryr sig inte och reglerna påverkar inte tillgången på illegala vapen, anser de.

Illegala vapen utanför

Polisen vill att det ska krävas tillstånd för alla löstagbara magasin. Det ger mer byråkrati, men fördelarna och säkerhetsaspekter väger tyngre. Polisen framhåller att det föreslagna undantaget för magasin med upp till 10, alternativt 20 patroner, gör att många illegala vapen inte kommer att omfattas. Under fjolåret var 73 procent av de illegala vapen som polisen undersökte pistoler. Som förslaget är skrivet skulle de inte omfattas.

About Sten

Check Also

Homosexualitet nära avkriminalisering i Gabon

GabonTT-AFP En avkriminalisering av ”homosexuella handlingar” tycks närma sig i Gabon. Nationalförsamlingen i det centralafrikanska …