Home / Nyheter / Brott, lag och rätt / Vellinge får inte införa tiggeriförbud
Även kammarrätten anser att ett tiggeriförbud i Vellinge är omotiverat. Arkivbild.

Vellinge får inte införa tiggeriförbud

PolitikTT

Vellinge får inte införa tiggeriförbud. Nu har även kammarrätten satt ner foten i frågan.

Man är inte konsekvent, säger Carina Wutzler (M), kommunalråd i Vellinge.

Kammarrättens avslag motiveras med att kommunen inte kunnat visa att tiggeri stör den allmänna ordningen på de platser där kommunen ville införa ett förbud.

Vellinge hade bland annat hänvisat till att tiggare orsakat störningar genom ”upprepad urinering och nedskräpning på allmän plats”. Ett annat argument som kommunen framfört är att kommunmedlemmar tycker att det är obehagligt att gå till affärer där tiggare sitter.

Men kammarrätten gör samma bedömning som tidigare länsstyrelsen och förvaltningsrätten gjort och avslår överklagandet.

Alkoholförbud accepteras

Carina Wutzler anser att det är anmärkningsvärt att Vellinge kan få igenom andra paragrafer i ordningsstadgan, till exempel förbud mot alkoholförtäring i vissa zoner, utan att behöva visa att det har varit omfattande problem med berusade personer i de zonerna tidigare.

Det kan man acceptera utan att vi behöver motivera, men det kan man alltså inte göra när det gäller tiggeri, säger Wutzler.

Kammarrätten gav prövningstillstånd och avslog Vellinges överklagande i en och samma dom. Wutzler ser det som en liten framgång att kammarrätten ändå gav prövningstillstånd. Det innebär att det finns möjlighet att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, men kommunen har inte ha hunnit ta ställning om det ska göras.

”Behöver ses över”

Jag kan bara konstatera att det behöver ses över på riksplanet när det gäller ordningsföreskrifter och vilka möjligheter kommunen har att faktiskt fatta den här typen av beslut, säger Carina Wutzler.

Kammarrättsråd Magnus Lundberg kan inte uttala sig om jämförelsen med alkoholförbud.

Vi tar ställning till det som är uppe i målet, nämligen just det här tiggeriförbudet. Då tittar vi på vad som gäller för att man ska kunna ha föreskrifter och det är egentligen lika krav för alla typer av föreskrifter: De ska verkligen behövas, säger han.

About Sten

Check Also

Halvfulla tåg – ekonomisk utmaning för SJ

ResorTT I dag träffas SJ och Folkhälsomyndigheten i ett möte kring reselättnader i Sverige. För …