Home / Nyheter / Brott, lag och rätt / Rimfrosteffekt: Kriminella lever på besparingar
Carin Götblad, regionpolischef Mitt, Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Rimfrost och Jale Poljarevius, regional kommenderingschef, presenterar hur Operation rimfrost fortsätter, med fokus på bland annat Uppsala.

Rimfrosteffekt: Kriminella lever på besparingar

BrottTT

117 personer har häktats och 396 vapen, drygt 13 kilo ecstasy och 32 exklusiva klockor har beslagtagits.

Operation Rimfrost fortsätter och har enligt polisen lett till att kriminella nu får leva på reserverna.

Och coronavirusets spridning kommer inte att stoppa insatsen i första taget.

I februari stod det klart att den nationella insatsen Rimfrost – inriktad på att komma åt kriminella som ägnar sig åt skjutningar och sprängningar – skulle skicka förstärkningar till region Mitt och Uppsala, där nio skjutningar har ägt rum hittills i år.

Uppsala ligger hack i häl med storstäderna och det är väldigt bekymmersamt, säger regionpolischef Carin Götblad.

Efter en tids planering är arbetet i gång och fokus kommer att ligga på 110 särskilt utpekade.

Vi riktar in oss på de individer som ingår i olika kriminella grupperingar och klaner och som står för en hel del av den grova brottsligheten. De håller på med narkotika, utpressningar, grova våldsbrott och så vidare, säger regionale kommenderingschefen Jale Poljarevius.

Dessa kommer att märka att antingen de eller deras kamrater kommer att bli utsatta för fler kontroller och visitationer och även frihetsberövanden om det finns skäl för det. De kommer också i större utsträckning att bli av med sina vapen, bilar, narkotika och det som alstras i vinstväg från brottsligheten, fortsätter han.

Mer sårbara

Sedan tidigare har Malmö och region Syd fått förstärkning inom ramen för Rimfrost. Där har antalet skjutningar och sprängningar gått ned och den öppna droghandeln har i princip försvunnit, enligt polisen. Dessutom lever kriminella i området nu på sina besparingar, då de fått svårare att bedriva näringsverksamhet inom de kriminella miljöerna.

När reserverna är slut så kommer människor och aktörer som i vanliga fall är tillbakadragna och dolda att tvingas exponera sig i högre omfattning och ta större risker, och på så sätt bli mer sårbara för lagföring, säger Stefan Hector, nationell kommenderingschef för Rimfrost.

Anpassar till virusspridning

Parallellt med Rimfrost, som inkluderar förflyttning av poliser mellan olika platser i landet, pågår som bekant spridningen av coronaviruset. Polisen har gjort bedömningen att insatsen ändå ska fortsätta.

Vi måste bedriva vår brottsbekämpande verksamhet. Vi kommer att fortsätta arbeta med förstärkningar till Syd och Mitt, men vi kommer att göra det med vissa försiktighetsåtgärder, säger Stefan Hector.

Det handlar bland annat om att personal skickas så korta vägar som möjligt och att transporter sker med bil så ofta det går.

TT: Vad skulle få er att stoppa Rimfrost?

När vi inte kan bemanna ledningscentralerna som tar emot 112-samtalen, när vi inte kan bemanna ingripandeverksamheten som åker ut till människor i nöd. När vi inte kan bemanna jour- och utredningsverksamheterna, då kommer vi att avveckla Rimfrost i förtid. När kärnverksamheten är hotad så kommer vi avveckla.

About Sten

Check Also

Tusentals danskar firade långhelg i Sverige

TrafikTT I söndags ringlade kilometerlånga bilköer på Öresundsbron i riktning mot Danmark efter långhelgen. En …