Home / Utrikes / Europa / Ryskt flyg 20 meter från svenskt spaningsplan
Försvarsmaktens bild visar hur nära det ryska Rysk SU 27-planet var det svenska signalspaningsflygplanet.

Ryskt flyg 20 meter från svenskt spaningsplan

FörsvarTT

I början av veckan flög ett ryskt stridsflygplan mycket nära ett svenskt signalspaningsflygplan under en flygning över Östersjön.

Det är en anmärkningsvärd händelse, säger flygstabschef Anders Persson.

Incidenten inträffade i början av veckan i internationellt luftrum. Det ryska jaktplanet flög på ett avstånd av mindre än 20 meter. Försvarsmakten har rapporterat händelsen till regeringen.

Det svenska signalspaningsplanet var på normalt uppdrag i Östersjön och befann sig mellan Gotland och Baltikum när ett ryskt SU 27-plan lyfte från Kaliningrad och flög i fatt det svenska planet, berättar överste Anders Persson.

Först passerade de framifrån och sedan kom de tillbaka och åkte ifatt och lade sig väldigt, väldigt nära, närmare än vad som brukar vara vanligt.

Ovanligt nära

På frågan om det troliga syftet med det ryska agerandet svarar Anders Persson:

Det är troligtvis bara att de vill göra en uppvaktning, att genom ett offensivt uppträdande tala om att de inte tycker att vi ska vara där vi var.

Sådana ryska ”uppvaktningar” är inte helt ovanliga, enligt Anders Persson, men den här gången var det ryska jaktplanet ovanligt nära.

Man brukar inte närma sig med så hög fart som de gjorde framifrån och sedan svänga runt och sedan komma ifatt med överljudsfart.

Han bedömer att liknande händelser inträffar högst en gång per år och kallar händelsen anmärkningsvärd.

”Vill markera”

Flygincidenterna med det ryska planet är en av flera på kort tid och tyder på att Ryssland i allt större utsträckning vill markera mot svenska och andra västliga länders spaningsverksamhet, anser Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet.

Bakom detta kan man se ett förändrat insatsmönster för det ryska jaktflyget. En näraliggande tolkning är att man från rysk sida vill markera att man ogillar den här typen av verksamhet och vill försvåra för den spaningsverksamhet som bedrivs, säger han.

Kränkning i januari

I januari meddelade försvarsmakten att flera ryska stridsflygplan kränkt svenskt luftrum utanför Blekinge. Den gången rörde sig som att de ryska planen flugit in över svenskt territorium utan tillstånd, något som kallas brott mot tillträdesförordningen.

Dagen efter hävdade Ryssland att ett svenskt spaningsflyg närmat sig ryskt luftrum och att ett ryskt jaktplan mött upp på ”säkert avstånd”.

Anders Persson vill inte uttala sig om ett eventuellt samband mellan händelserna i januari och incidenten den här veckan.

Men om man tittar på fem års sikt så ser man en viss ökad rörelse i Östersjön och ett mer nära uppträdande, både mot flygplan och mot våra gränser, konstaterar han.

About Sten

Check Also

Vaccintest i gång i Storbritannien

StorbritannienTT Frivilliga har börjat vaccineras i ett test med ett nytt vaccin mot coronaviruset i …