Sveriges fattiga har tredubblats på 10 år

Enligt en undersökning som granskat SCB:s inkomstfördelningsstatistik har andelen fattiga i Sverige mångdubblats under det senaste decenniet, skriver SVT.se.

SVT lät professorn i ekonomi vid institutet för social forskning på Stockholms universitet Markus Jäntti, gå igenom statistik från SCB gällande inkomstfördelningen i Sverige. Enligt undersökningen har inkomstklyftorna ökat markant. Professorn säger till SVT att inkomstutvecklingen varit mycket högre bland höginkomsttagarna än andra grupper.

”På lång sikt har inkomstskillnaderna ökat ganska markant i Sverige. Både taget som ett genomsnitt över hela befolkningen men också om man tittar på enskilda grupper. Den procentuella inkomstutvecklingen har varit väldigt mycket högre i toppen av fördelningen än i botten sedan i början av 90-talet”

Enligt undersökningen har andelen människor med låg ekonomisk standard ökat kraftigt över tid och att de drabbats hårt av lågkonjunkturen till skillnad från andra inkomstgrupper.

Markus Jänttis undersökning visar också att det är ensamförsörjande föräldrar som klarat sig sämst. Han förklarar:

”Den grupp som ser ut att under en längre period klarat sig sämst är ensamförsörjande, framför allt mammor men även pappor. Den andel som har väldigt låga inkomster har tredubblats under de senaste tio – tolv åren”

Redaktionen

Externa länkar:
SVT Tre gånger så många fattiga på ett decennium

Foto: Genrebild (Kyrre Gjerstad)

 

About Sten

Check Also

Advent utmaning för kyrkan i coronatider

CoronavirusetTT Körsång, stort luciafirande och samling vid krubban. Adventstiden brukar vara en hektisk tid i …