Ett nytt brott, utlandsspioneri, ska motverka att hemliga uppgifter om Sveriges internationella samarbete för fred och säkerhet, som den förra insatsen i Afghanistan, sprids. Arkivbild.

Utlandsspioneri kan bli nytt brott

BrottTT

Ett nytt brott, utlandsspioneri, ska motverka att känsliga uppgifter om Sveriges internationella samarbete om fred och säkerhet sprids.

Förslaget finns i en utredning som lämnade över sitt betänkande till regeringen på torsdagen. Där konstateras att nuvarande lagstiftning om till exempel spioneri inte är tillräcklig när hemliga uppgifter som berör Sveriges internationella samarbeten röjs.

Orsaken är att spridande av sådana uppgifter inte direkt utgör ett hot mot landets säkerhet. Däremot kan det skada Sveriges samarbete med andra länder eller organisationer.

Straffet för utlandsspioneri ska vara högst fyra års fängelse i normalfallet och mellan två och åtta år om brottet bedöms som grovt. För att bli fälld för utlandsspioneri ska man ha röjt hemliga uppgifter för ”främmande makt eller sammanslutning” och därmed ha orsakat ”allvarligt men” för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.

Det kan till exempel handla om att Sverige stängs ute från fortsatt samarbete eller inte längre får delta i utbyte av viktig information.

Även journalister föreslås omfattas av förbudet att anskaffa och röja sådana hemliga uppgifter.

About Sten

Check Also

Man skjuten av polis i Grums

BrottTT En man har skjutits av polis i Grums i Värmland natten till tisdagen. Skadeläget …