Varför pratar vi inte om sexköparna?

Jag har alltid varit kluven i frågan kring prostitution och huruvida den rådande lagstiftningen är bra eller dålig. När jag läste Chamberlands debattartikel om legalisering i AL-TID.se blev jag ännu mer kluven.

Amnesty har nu tagit upp på förslag att prostitution bör legaliseras av skäl som handlar om mänskliga rättigheter. Då främst gällande arbetarnas rätt till hälsa, personlig säkerhet och personlig integritet. Detta är en bra och fin tanke men hur skulle detta ge effekt i realiteten? Skulle det verkligen öka säkerheten och ge ett bättre liv för de inblandade?

Motargument till varför det inte skulle hjälpa att legalisera kan exempelvis läsas på SvD brännpunkt. Forskningen som beskrivs i artikeln är baserad på 71 kvinnor och är lätt undermålig till sitt antal. De 71 personer år dessutom bara kvinnor. Detta gör bilden skev, då både transperspektivet och det manliga perspektivet försvinner. Två komponenter att inte glömma i denna debatt.

den viktigaste aspekten är bortglömd i hela debatten; Vem köper sex?

Men med detta sagt så anser jag att den viktigaste aspekten är bortglömd i hela debatten; Vem köper sex? Frågan som vi sällan pratar om. Den frågan tycker jag är bra mycket mer intressant eftersom det är sexköparna som gör sexhandeln till en aktiv verksamhet. Att handla sex är något som görs utifrån en egoism som innebär att du som köpare tar dig makten över någon annans kropp för din egen njutning. Du går inte till en prostituerad för att ha sex med någon på jämställda villkor. Du går till en prostituerad för att bli sexuellt tillfredsställd.

Anledningarna till att handla sex kan vara många. Brist på sexliv i en långvarig relation, önskan om att ha sex med någon som är lite ”förbjuden”, det är en ”kul sak” eller för att få en fantasi uppfylld du inte vill be en partner om. Vem vet? Anledningarna är förmodligen lika många som antalet kunder. Men, det är inte en mänsklig rättighet att få ha sex. Det är inte så att sex är något som alla kan kräva ska finnas till hands. Att anse det är att anse att människor ska finnas som verktyg för andras njutning.

Hade vi varit mer aktiva i att ha en human syn på sex, där sex är ett samspel mellan samtyckande parter, där allas integritet, önskemål och lust är respekterade tror jag vi blir av med många sexköpare.

Jag har inga moraliska betänkligheter över detta för att sex är tabu utan jag tänker precis tvärtom. Det är för att sex fortfarande är tabubelagt på många sätt som det blir så här. Att folk köper sex. Jag tycker sexköp och prostitutionsfrågan är ytterligare en indikator på en skev syn vi har gällande sex. Hade vi varit mer aktiva i att ha en human syn på sex, där sex är ett samspel mellan samtyckande parter, där allas integritet, önskemål och lust är respekterade tror jag vi blir av med många sexköpare.

Och problemet, enligt mig, är just köparna, inte de som säljer. Varför pratas det så lite om dessa människor, de som väljer att köpa sex. Den debatten vill jag ha upp, den belysningen vill jag se. Just nu är den mer aktuell än någonsin efter den unga svenska bloggare som skrev öppet om sin erfarenhet med att gå på bordell i Prag. De olika åsikterna kring bloggarens agerande var milsvitt skilda. Så onekligen finns det åsikter i frågan, men varför pratar vi inte om det på ett högre plan i samhället och inte bara i ett kommentarsfält på en blogg.

Sara Brännholm
Sara Brannholm

Foto: Huvudbild (Nils Hamerlinck)

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …