Debattören Cissi Wallin har åtalats för grovt förtal. I dag avslutas rättegången.

Åklagare yrkar på villkorlig dom för Wallin

BrottTT

2017 pekade debattören Cissi Wallin ut journalisten Fredrik Virtanen som våldtäktsman i ett antal inlägg på sociala medier. För det står hon nu åtalad för grovt förtal.

Åklagaren yrkar att hon döms till villkorlig dom och böter.

Cissi Wallin står åtalad för grovt förtal efter att i oktober 2017 ha pekat ut Fredrik Virtanen, då journalist på Aftonbladet, som våldtäktsman i ett antal inlägg på Instagram. Enligt Wallin blev hon 2006 drogad och våldtagen av honom, en händelse som tidigare utretts av polis men där utredningen lagts ned. Virtanen har genomgående förnekat anklagelserna och anmälde Wallin för förtal efter inläggen.

Pröva frågan

Det som tingsrätten först och främst behöver ta ställning till är om det var försvarligt av Wallin att sprida uppgifterna på Instagram. Anser domstolen att det var försvarligt måste den gå vidare med att pröva frågan om huruvida själva påståendet om våldtäkt var sant, eller om Wallin hade skälig grund att tro att det var det.

Enligt försvaret var det försvarligt att publicera inläggen, bland annat eftersom Virtanen genom sin ställning som namnkunnig skribent på Aftonbladet enligt dem var en inflytelserik person med mycket makt. Wallins advokat Percy Bratt sade även i sin plädering att kontexten med metoo var avgörande för Cissi Wallins beslut att namnpublicera.

Metoo var en av de viktigaste och omvälvande händelserna under senare år, vilket innebär att uppgifter som kopplas till det har ett oerhört stort allmänintresse.

Just namngivanden var avgörande för metoo-rörelsens sprängkraft, enligt advokaten, varför allmänintresset av Cissi Wallins uppgifter därmed ökade.

Olika uppfattning

Åklagaren Daniel Suneson köpte inte de argumenten.

Alla har inte sett namngivning som en central del av metoo. Det finns olika uppfattningar gällande det, säger han.

I sin plädering förklarade åklagaren Daniel Suneson varför brottet ska ses som grovt. Anklagelserna har rört grova sexualbrott, spridningen har varit mycket omfattande och Fredrik Virtanen har skadats oerhört av spridningen.

Både hans privata och yrkesmässiga liv förändrades väldigt mycket av publiceringarna, han har haft svårt att försörja sig efter det, säger Suneson.

Han argumenterade sedan vidare för varför Cissi Wallin ska dömas för brott.

Det handlar om gränsdragningar för vad man kan skriva på nätet om en annan människa, det är den enda frågan som jag menar kräver någon form av eftertanke. Men den är inte svår att besvara, jag tycker inte ens att detta är ett gränsfall.

Han anför bland annat att det inte förelåg något allmänintresse för att sprida uppgifterna, Fredrik Virtanen hade inte sådan makt att det kunde motivera inläggen.

Då handlar det normalt om en person som samhället kan utkräva ansvar av, exempelvis förtroendevalda. Fredrik Virtanen var endast journalist på Aftonbladet.

Slutsatsen blir att Cissi Wallin ska dömas för förtal, det har inte varit försvarligt att sprida uppgifterna. Den enda aktuella påföljden är villkorlig dom med dagsböter.

Vågar inte

Fredrik Virtanen yrkar på ersättning om 26 000 kronor för sveda och värk, samt 240 000 kronor för kränkning.

En fällande dom hade kunnat göra att kvinnor framöver inte vågar berätta om saker de utsatts för, säger Percy Bratt i sin plädering.

En dom som i stället grundar sig på ett ställningstagande om att det var försvarligt att offentliggöra uppgifterna kan bidra till att befästa och stärka den positiva utveckling som nu påbörjats med metoo.

Domen meddelas den 9 december.

About Sten

Check Also

Tio omkomna i tjeckisk lägenhetsbrand

TjeckienTT-AFP Tio personer har omkommit i en brand i ett flerbostadshus i den tjeckiska staden …