Varför hörs inte våra egna rop?

Varför är det så många som har åsikter om oss, pratar om oss, har fördomar mot oss, men samtidigt så få som faktiskt lyssnar på oss nyanlända?

Varför finns det så många projekt, organisationer och grupper som vill hjälpa oss att komma in i samhället eller hjälpa oss att skriva vårt CV, men samtidigt så få som ger faktisk plats för oss att i deras projekt, organisation eller grupp ta anställning där? Det är få som missat att arbetslösheten i Sverige är hög och det borde inte heller vara svårt att förstå att situationen på arbetsmarknaden ser ännu värre ut för oss.

Varför har vi som påverkas av den rådande politiken ingen makt att förändra våra egna liv?

Varför är det så många som säger att de vill hjälpa oss men som samtidigt inte kan förstå att vi har så mycket styrka och kraft i oss själva? Det visade vi när vi som nyanlända, när vi bara kunde några ord svenska, anordnade och genomförde en av de största aktionerna i svensk historia; Asylstafetten.

Med Asylstafetten så visade vi för många att vi som själva upplevt flykt måste få våra röster hörda. Vi måste själva berätta om vår situation och om våra upplevelser. Trots att det finns många med kompetens inom området, t.ex. de som på olika sätt arbetat nära asylsökande eller de som är forskare inom t.ex. asylrätt, så är det ändå så att vi är de riktiga experterna på området. Det är vi själva som vet exakt vad vi själva varit med om och det är vi som bör ha tolkningsföreträde i vår egen fråga.

Asylstafetten gav oss hopp. Det var vi själva som vandrade de första stegen på vår väg. Vi förstår att det är lång väg kvar att gå. Det är lång tid kvar innan vi på riktigt får våra röster hörda, innan vi på riktigt hittar vår plats i samhället. På vägen mot en bättre framtid har vi startat en ny organisation som heter Nyanländas röster. Tre av initiativtagarna från Asylstafetten har startat föreningen och vi vill fortsätta kämpa för att höja våra egna röster men även de som är, har varit och kommer att vara i vår situation.

Det är dags att Sverige börjar lyssna på våra rop.

Ali Ahmadi, Abbas Ahmadi, Alireza Hasanzada, Matilda Holst Lidfors, Naoma Malmström Arfwedson, Aktiva i Nyanländas röster

10676162_572241312876960_6850538989013409042_n

About Sten

Check Also

”Framgångar i kampen kan bli kontraproduktiva genom att utesluta människor”

Replik på Najma Ali:s debattinlägg angående Vänsterpartiet och afrofobi. Under den kända gruvstrejken i Malmfälten 1969 …